Femeile Credinţei

Just another WordPress.com weblog

Privilegiul de a avea un Tată

on January 2, 2009

3 Ianuarie

1 Ioan 3:1 „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu!”

Când tatăl meu a trecut din viaţa aceasta, eu am suferit enorm de mult ca şi oricare tânăr sau tânără. Probabil că este diferit atunci când îţi pierzi tatăl şi când îţi pierzi mama. Şi cu totul diferit e când îi pierzi pe ambii părinţi în acelaşi timp sau, de când te ţii minte, nici nu i-ai avut. Pentru mine pot să spun că atunci când l-am pierdut pe tatăl a fost o pierdere a multor lucruri, lucruri de care nici nu-mi dădeam seama pe când el era în viaţă. Şi anume, mi-am pierdut siguranţa în această lume, mi-am pierdut legătura specifică între un tată şi o fiică. Am mai pierdut dragostea unui tată, grija lui, sfaturile unui tată şi alte lucruri importante pentru mine ca fiică. Atunci nu-L aveam pe Dumnezeu în inima şi viaţa mea, şi nu-L cunoşteam pe deplin. Însă trecând prin această suferinţă, El mi S-a descoperit mai întâi ca un Tată ceresc, un Tată care mi l-a înlocuit pe cel pământesc. Eu personal L-am cunoscut pe Dumnezeu întâi ca Tată apoi ca Domn şi Salvator. Fiecare din noi pot avea mărturii diferite însă unice şi minunate.

Dacă nu ai un părinte, adu-ţi aminte că este în cer un Tată care îţi dă tot chiar şi ceea ce părintele tău nu ţi-a dat. Dacă nu ai pe ambii părinţi, Dumnezeu îţi poate fi şi Tată şi Mamă. Dacă eşti binecuvântată cu cei doi părinţi, laudă-L pe Dumnezeu pentru aceasta dar nu uita că El îţi poate da ceea ce părinţii tăi aici nu îţi pot da, pentru că sunt limitaţi oricât de bogaţi, puternici şi influienţi nu ar fi ei. Ce minunat e să ştii că ai un Tată care te iubeşte, se îngrijeşte de tine şi te protejează. Nu-i acesta un privilegiu minunat?     

 

2 Ianuarie

 Cinsteşte pe Dumnezeu

Apocalipsa 4:11 „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute!”

Pentru mai multă cunoaştere şi meditare de citit Ioan 8.

Am mai înţeles încă un lucru, că atunci când crezi în Isus şi asculţi de El, de fapt Îl cinsteşti pe Dumnezeu. La Evanghelia după Ioan, capitolul 8 Isus le spune fariseilor şi cărturarilor care nu credeau că El este Fiul lui Dumnezeu, şi că ei nu-L cinstesc. Şi tot la Ioan capitolul 5, versetele 23 şi 24 Isus face legătură între a asculta de Cuvântul Său, a crede în Cel ce L-a trimis şi a cinsti pe Dumnezeu şi pe Fiul. Atunci când dai zeciuala ta sau faci acte de caritate pentru cei nevoiaşi în Numele lui Isus de fapt, Îl cinsteşti pe Dumnezeu. Aceasta ne spune înţeleptul Solomon la Proverbe 3:9 „Cinsteşte-L pe Dumnezeu cu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău.” Deşi, astăzi când trecem prin perioade de crize financiare ne este mai greu să dăruim, totuşi, fiecare din noi are posibilitatea să dăruiască ceva, fie bani, fie alte lucruri pentru cei nevoiaşi din ţara noastră.

Dumnezeu merită toată cinstea! Şi mai găsim: „Un fiu cinsteşte pe tatăl său, şi o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt Tată, unde este cinstea care Mi se cuvine?” (Maleahi 1:6a). Să-I dăm lui Dumnezeu cinstea care El o merită, prin ascultarea de El, prin credinţa în Dumnezeu Fiul, prin zeciuiala noastră, prin împlinirea poruncilor Sale, şi prin încrederea noastră în El.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: