Femeile Credinţei

Just another WordPress.com weblog

Advertisements
Leave a comment »

Arată-mi calea Ta, Doamne

j04386472

Psalmul 25:4-5 „Arată-mi, Doamne, căile Tale, şi învaţă-mă cărările Tale. Povăţuieşte-mă în adevărul Tău, şi învaţă-mă; căci Tu eşti Dumnezeul mîntuirii mele, Tu eşti totdeauna nădejdea mea!” 

 În versiunea Engliză prima parte a acestui verset ar suna astfel : „Arată-mi cărarea cea dreaptă/corectă/, o Doamne;”  Ce rugăciune minunată ca să te rogi, in deosebi când calea dinainte nu este atât de clară. Dacă ai nevoie să cunoşti care este voia lui Dumnezeu pentru tine într-un anumit domeniu, roagă-te această rugăciune  – într-un mod liniştit, adânc, din toată inima ta. Roagă pe Dumnezeu să-ţi arate calea cea corectă, potrivită pentru situaţia ta. Fii deschisă pentru călăuzirea lui Dumnezeu prin Cuvântul Său, care este adevărul, prin Duhul Său cel Sfânt, prin anumiţi oameni chiar. Ţine minte că El este Dumnezeul mântuirii Tale. Pune-ţi nădejdea în Isus, pentru că El este demn de încrederea ta. Atunci El îţi va arăta calea şi te va lumina pe cărarea ta.

 

 

 

Leave a comment »

Portretul Femeii din Perspectiva Bibliei

 

Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată

Proverbe 31:10-31

Timp de mii de ani femeia temătoare de Dumnezeu avea ca exemplu femeia nobilă sau virtuoasă pe cea din Proverbe 31, ca fiind femeia ideală. Maria, mama lui Isus Cristos, probabil avea acest model al femeii virtuoase în mintea ei din frageda copilărie.  Și multe alte femei evreice aveau același model, deoarece acest poem (cartea Proverbilor) era recitit în mod tradițional în casele evreiești în fiecare ajun de Sabat.

De fapt, femeia din Proverbe 31 era soția unui fruntaș al cetății (după versetul 23) și era o figură respectată în dreptul său personal.  

Însă care este situația cu femeia modernă? Ce valoare are acest poem, sau această descriere pentru femeia de azi cu un stil de viață atât de divers și complex? Care este mesajul său pentru femeia măritată sau nemăritată, femeia tânără sau cea în vârstă, femeia care are copii sau cea care n-are, femeia care lucrează la un serviciu sau cea care este gospodină acasă?  Răspunsul este că mesajul acestui poem este mult mai relevant decât îți dai seama la prima vedere – chiar dacă îți pare prea bun ca să fie adevărat.

Dacă examinăm acest ideal al femeii biblice din antichitate, vedem că nu găsim aici stereotipul gospodinei preocupată de vesela murdară și spălatul rufelor, viața ei zilnică fiind dictată de cerințele soțului și a copiilor ei. Dar nici nu vedem femeia extrem de ambițioasă față de cariera sa, și care își lasă familia și copiii în grija lor.  

 Ceea ce vedem aici este o femeie puternică, demnă, cu multe ocupații, grijulie care este un individ în dreptul său propriu. Această femeie are bani să investească, are servitori cu sarcini casnice, și are avere imobilă pe care o administrează. Ea este partenerul soțului ei, și ea este o persoană de încredere pentru a supraveghea proprietatea și bunurile materiale ale familiei.

Însă mai presus de responsabilitățile ei, ea se uită la Dumnezeu. Grija ei cea mai importantă este ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața ei. Ea este o femeie după inima lui Dumnezeu. Să examinăm caracteristicile acestei femei remarcabile – un model pentru femeia Creștină de azi.


 

Versetele 10-12   Descriu Caracterul ei ca și Soție:

·         prețioasă    

·         de încredere

·         bună 

 

Versetele 13-19   Descriu Devotamentul ei ca Gospodină

·         Lucrează cu bucurie

·         Face efort adăugător pentru a aduce bunuri în familia sa

·         Disciplinată

·         Întreprinzătoare

·         Administrează cu înțelepciune banii

·         Energică

·         Bună administratoare

·         Harnică/sârguincoasă

 

Versetul 20   Descrie Generozitatea ei ca Vecină

·         Compătimitoare/miloasă

·         Plină de bunătate

 

Versetele 21-24  Descriu Devotamentul ei ca Gospodină

·         Prevăzătoare/chibzuită

·         Elegantă

·         Cu influiență bună

·         Pricepută/muncitoare

 

Versetele 25-26      Descriu Înțelepciunea ei ca Model și Învățătoare

·         Calmă/liniștită/fără îngrijorare

·         Înțeleaptă

 

Versetele 27-28a     Descriu Eficacitatea ei ca Mamă

·         Supraveghează casa ei

·         Fericită în mijlocul copiilor sai

·         Demnă de a fi lăudată

 

Versetele 28b-29     Descriu Importanța ei ca Soție

·         Lăudabilă/demnă de a fi apreciată de soțul ei

·         Cinstită

·         Deosebită/Valoroasă

 

Versetele 30-31   Descriu Excelența ei ca Personalitate

·         Temătoare de Dumnezeu

·         Lăudată/onorată

·         Are o răsplată

                                                                                                                                                                                                         

 

Oare pare această descriere prea ideală sau bună pentru a fi adevărată? Poate că pare. Femeia descrisă aici este o femeie idealizată,  e o compoziție a mai multor femei capabile luate împreună. Desigur, nu toți oamenii au aceleași capacități. Unele femei au capacități muzicale sau artistice, altele pot fi puternice în matematică, altele au abilități în domeniul învățării, altele în business. Unele sunt mai pricepute în a organiza sau administra, pe când altele sunt mai capabile în a crea sau a produce ceva.  Nimeni nu le poate face pe toate sau depăși la toate.

Unele femei se căsătoresc îndată după școală. Altele lucrează câțiva ani după colegiu sau universitate și apoi se căsătoresc. Altele, dimpotrivă, nu se căsătoresc deloc, dintr-un motiv sau altul. Oare poate aceasta să însemne că femeia necăsătorită nu poate fi femeia din Proverbe 31? Nu cred. Deși acest capitol descrie o femeie căsătorită, căsătoria și copiii nu constituie aici o condiție pentru viața unei femeii creștine de succes. Caracteristica esențială a femeii din Proverbe 31 poate fi aplicată oricărei femei fie că este căsătorită sau nu, fie că are copii sau nu are, indiferent de statutul său în societate.

 În încheiere, un lucru important pentru a lua învățătură pentru noi ca și femei, este să folosim darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecăruia individual în poziția care ne aflăm la moment, căutând să cinstim pe Dumnezeu în viața noastră zilnică.  

 

1 Comment »

Secretul unui om de succes

2 Cronici 17 vers. 3-6, 9, 10, 12:  „Domnul a fost cu Iosafat, pentru că a umblat în cele dintâi căi ale tatălui său David, şi n-a căutat pe Baali; căci a alergat la Dumnezeul tatălui său, şi a urmat poruncile Lui, fără să facă ce făcea Israel. Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri. Şi a avut o mulţime de bogăţii şi slavă. Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului, şi a îndepărtat din Iuda chiar şi înălţimile şi idolii. Ei au învăţat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului. Au străbătut toate cetăţile lui Iuda, şi au învăţat pe oameni în mijlocul poporului. Groaza Domnului a apucat toate împărăţiile ţărilor dimprejurul lui Iuda, şi n-au făcut război împotriva lui Iosafat. Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. A zidit în Iuda cetăţui şi cetăţi pentru merinde.”

Iosafat l-a urmat pe Dumnezeu înlăturând toți idolii din țară și punând capăt închinării păgâne. Mai mult ca atât, el a trimis lideri prin toată țara ca să învețe poporul Legea Domnului. Ca și resultat, Dumnezeu tot ce un rege își putea dori: pace cu alte împărății, bogăție, siguranță și înțeleăciune pentru o guvernare de succes. El a fost capabil să  restabilească bunăstarea țării nu doar să o apere. Atunci când oamenii caută calea lui Dumnezeu, ei au pace și binecuvântare în toate aspectele vieții. Atunci când nu o fac, haosl și neliniștea vor domni în viețile lor.

Leave a comment »