Femeile Credinţei

Just another WordPress.com weblog

Hristos a Înviat!

Suntem acum în una din cele mai frumoase perioade ale anului – Sărbătoarea Învierii Domnului Isus. Această sărbătoare pentru noi a devenit, aşi zice, cea mai semnificativă din toate sărbătorile anului. Adineaori mă întrebam: de ce oare pentru noi Paştele însemnează atât de mult? De ce ne pregătim cel mai mult cu ocazia aceastei sărbători? Încercam să găsesc un răspuns adecvat şi corect. Dar parcă nu ajungeam la unul final. Un răspuns al meu era că noi ţinem atât de mult la aceată sărbătoare pentru că vine tocmai odată cu primăvara, care ne dezamorţeşte din îndelungata iarnă unde am stat în căminele noastre numărând lunile care au mai rămas până la venirea zilelor cu soare sau uitându-ne pe calendar când cade Paştele.  Parcă aşteptarea aceasta devenise şi un obicei repetându-se în fiecare an. Această sărbătoare semnificativă care vine odată cu primăvara neputând trece atât de neobservată  sau neglijată de noi. Alt răspuns al meu ar fi fost şi acesta – oamenii au preluat acest obicei de la strămoşii noştri ca să sărbătorească Învierea Domnului aşa cum au făcut-o şi ei la vremea lor şi plus la asta mai avem ocazia minunată de a ne revedea cu cei apropiaţi, cu părinţii, prietenii pe care poate nu i-am văzut de ceva vreme.  Însă cred că nici aceste răspunsuri nu sunt pe deplin complete, chiar dacă este şi ceva adevărat din ele.  Totuşi, meditând la însemnătatea acestei sărbători nu ne putem limita sau rămâne doar la mesele bogate pe care le pregătim, la ospeţe, oaspeţi, la călătorii, la aştepatera anotimpului cald sau chiar la continuarea tradiţiilor strămoşeşti. Este ceva mai mult decăt atât!  Chiar aceeaşi salutare pe care o pronunţăm patruzeci de zile până la Sărbătoarea Înălţării Domnului la cer – Hristos a Înviat! – cu răspunsul – Adevărat a Înviat! – ne spune ceva, nu-i aşa? Răspunsul cel mai potrivit pentru ce ţinem atât de mult la Învierea Domnului ca sărbătoare îl găsim chiar în Biblie. Pe lângă alte texte similare, cel de la Evanghelia după Matei ne vine cu o descoperire şi cu o VESTE minunată pentru fiecare om din acest univers, care a fost, care este, şi care va fi vre-odata. Să vedem ce ne spune autorul!

Matei 28:1-9

La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului, şi a şezut pe ea. Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui, şi au rămas ca nişte morţi. Dar îngerul a luat cuvântul, şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus, care a fost răstignit. Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul; şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galilea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.” Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus, şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele, şi I s-au închinat.

 Este un eveniment istoric care aduce cu el bucurie aşa cum le-a adus şi acestor femei de aici – “…şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.” Apoi când Isus le-a întâmpinat le-a zis: “BUCURAŢI-VĂ!” Este un motiv întemeiat pentru a ne bucura – Isus a înviat din morţi! Iar oadată cu învierea Sa, El ne aduce bucurie mare în inimă urmată de o speranţă ce ţine de eternitate. El nu le-a dezamăgit pe femeile care au fost prezente la moartea Sa pe cruce. El nu ne dezamăgeşte nici pe noi astăzi lăsându-ne doar cu cunoştinţe despre evenimente istorice. El, însă, este real. Nu ne putem limita doar la o tradiţie, altfel am fi nişte superstiţioşi nechibzuiţi care repetăm nişte cuvinte fără să le credem sau să cugetăm la însemnătatea lor. Dar, deoarece învierea lui Isus a fost atât de reală şi de autentică, aşa cum eşti şi tu la fel de reală şi autentică, ea a produs o bucurie atât de mare că nu a rămas doar pentru femei şi ucenicii lui Isus, ci vestea învierii s-a răspândit până la noi, pentru că acesta a fost planul lui Dumnezeu pentru mine şi pentru tine personal – să-ţi dea o speranţă – ceva pe care nimeni altul nu îţi va da – speranţa vieţii veşnice. Gândeşte-te în aceste zile adânc la semnificaţia Sărbătorii Paştelui. Cere lui Dumnezeu să-ţi aducă odată cu această sărbătoare bucurie şi speranţă în sufletul tău şi în viaţa ta. Mulţumeşte-I pentru că L-a înviat pe Isus din morţi pentru ca tu să ai viaţa veşnică în dar. Bucură-te pentru clipele minunate din viaţa ta şi fii recunoscătoare pentru toate lui Dumnezeu!

Advertisements
Leave a comment »

FII PLIN DE CURAJ!

„Împăratul mi-a zis: “Pentru ce ai faţa tristă? Totuşi nu eşti bolnav; nu poate fi decât o întristare a inimii.” Atunci m-a apucat o mare frică,  şi am răspuns împăratului: “Trăiască împăratul în veac! Cum să n-am faţa tristă, când cetatea în care sunt mormintele părinţilor mei este nimicită şi porţile ei sunt arse de foc?” Neemia 2:2-3

Aceste versete îmi aduc aminte de pilda talanţilor spusă de Domnul Isus (Mat.25:14-30), prin care ne este prezentat un om bogat, care după ce a dat robilor săi toată averea, le-a cerut acestora să investească banii primiţi cu înţelepciune.

Doi dintre slujitorii acestui om au procedat exact cum li se ceruse. Cel ce primise numai un talant, a făcut însă o groapă în pământ şi a ascuns acolo banii stăpânului său. Ştiţi de ce n-a investit acest slujitor banii primiţi? Pentru că i-a fost frică!

Frica este un mare duşman pentru copiii lui Dumnezeu, pentru că cel fricos nu poate să împlinească ceea ce i s-a cerut să facă.

Şi lui Neemia i-a fost frică atunci când a trebuit să dea un răspuns împăratului şi să-i ceară permisiunea să meargă la Ierusalim. Dar el a biruit această teamă şi i-a răspuns împăratului cu o deosebită îndrăzneală, fiindcă ştia că Dumnezeu îi pregătise această ocazie şi i-a deschis uşa pentru această conversaţie.

Mă întreb de câte ori şi noi nu reuşim să realizăm lucruri importante pentru Domnul, fiindcă suntem cuprinşi de frică?

Ţi-a fost vreodată teamă să împlineşti ceea ce ştiai că trebuie să faci?

Pentru că Dumnezeu vrea să fii plin de încredere, nu de teamă, fii gata să te rogi începând chiar de astăzi şi să-i ceri lui Dumnezeu să te întărească şi să-ţi dea putere, pentru a depăşi orice teamă.

Sursa: www.misiune.ro

Leave a comment »