Femeile Credinţei

Just another WordPress.com weblog

Protecţia lui Dumnezeu

“Tu îi ascunzi, la adăpostul Feţei Tale, de cei cei-i prigonesc, îi ocroteşti în cortul Tău de limbile care-i clevetesc.” Psalmul 31:20

Cum ne protejează Dumnezeu? Prin însăşi prezenţa Sa! Într-o traducere mai moderna a Bibliei în limba Engleză s-a folosit de două ori cuvântul “prezenţa Ta”  adică a lui Dumnezeu, în locul cuvintelor Feţei Tale (Faţa Ta) şi respectiv cortul Tău din acest verset. De fapt Faţa lui Dumnezeu sau cortul lui Dumnezeu este însăşi prezenţa Lui. Recent am avut o experienţă interesantă în care eram clevetiţi de nişte limbi rele cu mari ameninţări pentru faptul că oferim consiliere spirituală gratis. Dar citind acest Psalm care descria tocmai situaţia mea şi a familiei mele m-a încurajat foarte mult. Am înţeles că, atunci cînd sunt în prezenţa lui Dumnezeu, adică la adăpostul Feţei Sale, sau în cortul Său, conform Cuvîntului de mai sus, nu pot face nimic decât să fiu conştientă că sunt protejată de Dumnezeu Cel Atotputernic.  Şi totodată, dacă Dumnezeu este prezent în mine, nimeni şi nimic nu-L va afecta, respectiv nici pe mine nimic nu mă poate afecta şi nici un rău nu se poate apropia de mine, deoarece sunt sub acoperişul Lui. În prezenţa lui Dumnezeu noi suntem în siguranţă deplină. Totuşi, Dumnezeu îngăduie să trecem prin primejdii, ameninţări, suferinţe şi prigoane asemenea lui David, Daniel, Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, Pavel, şi multor, multor eroi ai credinţei din toate timpurile pînă în prezent.  Aceasta e spre binele celor ce-L iubesc pe El şi spre călirea credinţei. Şi în aceste cazuri extreme vom fi conştienţi de prezenţa Sa care este cu noi şi în noi, chiar dacă ar fi să murim pentru El.

Advertisements
Leave a comment »

Pace în suflet

“Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus.” ~ Epistola către Filipeni, cap. 4, vers. 7

În ultimii ani trăim schimbări majore în multe domenii ale vieţii umane. Pe plan economic experimentăm frustrări şi neajunsuri, auzim veşti de războaie şi instigări pline de ură între popoare şi culturi diferite, în natură s-au intensificat cutremurele de pămînt, tsunami, şi alte calamităţi devastatoare, iar cel mai dureros şi grav este faptul că societatea umană degradează prin cele mai josnice şi nevrednice comportamente pe care omul le aplică faţă de sine însuşi. Se împlinesc Cuvintele lui Isus:  “Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci” (Matei 24:12). Dar cînd va veni Fiul Omului, va găsi El credinţă pe pămînt?  (Luca 18:8). Trăim vremuri de pe urmă şi nu putem evita ceea ce a spus Isus, dar avem dreptul, responsabilitatea şi puterea ca să ne păzim sufletele şi trupurile noastre de orice necurăţie şi întinăciune.  Nu vom fi în stare niciodată să evităm o calamitate naturală sau chiar un război, dar putem fi în stare să ne menţinem pacea interioară şi încrederea noastră în Dumnezeu.   Iată doar cîteva gînduri şi adevăruri la care meditez în ultimul timp şi care mă ajută să-mi menţin pacea şi liniştea interioară indiferent de ceea ce se întîmplăîn jurul meu:

 • Dumnezeu este suveran. Aici e nevoie de o desfăşurare mai detailată a acestui adevăr. Dar în cîteva cuvinte, eu înţeleg şi recunosc că Dumnezeu Creatorul este în control a tot ceea ce se întîmplă pe pămînt şi în întreg universul. Nimic nu se întîmplă fără ştirea Lui. El e Stăpîn peste tot ce există. Are toată puterea în cer şi pe pămînt. (Psalmi 103: 19, 119:91, Coloseni 1:16, Apocalipsa 21:6, s.a.) 
 • Dumnezeu ne-a dat Duhul Său şi nu ne-a dat un duh de frică. El e Tatăl nostru la care ne rugăm (Romani 8:15)
 • Suferinţele prezente sunt trecătoare şi nu sunt vrednice să fie puse alături d slava viitoare (Romani 8:18) 
 • Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu (Romani 8:28).
 • Dacă Dumnezeu este pentru noi cine va fi împotriva noastră? (Romani 8:31).
 • Dacă Îl am pe Isus, atunci am totul (Romani 8:32)
 • Hristos a murit pentru mine, si prin El Dumnezeu îmi dă dreptatea Sa (Romani 8:34 a).
 • Isus este viu şi stă la dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru mine (Romani 8:34b).
 • Nimeni şi nimic nu mă poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39)
 • În toate aceste necazuri pămînteşti, noi suntem mai mult decît biruitori prin Acela care ne-a iubit! (Romani 8:37) Este bine de memorat Romani 8:15-39
 • Mă ţin de promisiunile lui Dumnezeu care sunt valabile pentru oricine care biruie (Apocalipsa cap. 2 versetele 7, 11, 17, 26-29, cap. 3, vers. 5, 12, 21). Şi mă voi hrăni cu Cuvîntul lui Dumnezeu zilnic, căci este dătător de viaţă.  
 • Rugăciunea şi comunicarea cu Dumnezeu îmi dă pacea care-mi păzeşte inima şi gîndurile în Hristos Isus (Filipeni 4:6-7) 
Leave a comment »