Femeile Credinţei

Just another WordPress.com weblog

Înţelepciunea

on September 30, 2014

“Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. – ” Proverbele lui Solomon 19:8

Extrase sunt cîteva referinţe pentru înţelepciune (ştiinţă, pricepere, etc) din Cartea Sfîntă, Biblia. Domnul să ne ajute pe fiecare să strîngem Cuvîntul Lui în inimă şi să Îl aplicăm în viaţa noastră. Dacă facem aşa, cu adevărat ne iubim sufletul!

“Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte o nimereşte rău. –” Proverbe 19:2

“Înţelepciunea face pe om răbdător şi este o cinste pentru el să uite greşelile. –” Proverbe 19:11

“Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.” Proverbe 11:2

” Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. –” Proverbe 14:1

” Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. –” Proverbe 19:14

“Prin înţelepciune se înalţă o casă, şi prin pricepere se întăreşte;
prin ştiinţă se umplu cămările ei de toate bunătăţile de preţ şi plăcute.
Un om înţelept este plin de putere, şi cel priceput îşi oţeleşte vlaga.” Proverebe 24:3-5

” Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. –
Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. –” Proverbe 16:21-22

“Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,
dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară,
atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.
Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui.
Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine.
Înţelepciunea ne fereşte de cei amăgitori.
Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi,
ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate;
de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase;..”
Proverbe 2:1-13

Amin!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: