Femeile Credinţei

Just another WordPress.com weblog

Ioan 14:21-23

“Cine are poruncile Mele şi le păzeşte, acela Mă iubeşte şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.” Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă, şi nu lumii?” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.”

Advertisements
Leave a comment »

Psalmul 50

Un psalm al lui Asaf

Dumnezeu, da Dumnezeu, Domnul,
    El vorbeşte şi cheamă pământul
        de la răsăritul soarelui până la apusul lui!
Din Sion, întruchiparea frumuseţii, străluceşte Dumnezeu!
    Dumnezeul nostru vine şi nu tace;
un foc mistuie înaintea Lui
    şi o furtună se dezlănţuie împrejurul Lui!
El cheamă cerurile de deasupra
    şi pământul, ca să-Şi judece poporul:
„Adunaţi-Mi credincioşii,
    pe cei ce au încheiat legământ cu Mine prin jertfă!“
Cerurile mărturisesc dreptatea Lui,
    căci Dumnezeu este judecătorul.Sela
„Ia aminte, popor al Meu, şi voi vorbi!
    Israele, voi mărturisi împotriva ta:
        Sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău Eu sunt!
Nu pentru jertfele tale te mustru Eu,
    nici pentru arderile de tot care-Mi sunt aduse neîncetat.
Nu voi lua viţei din ograda ta,
    nici ţapi din staulele tale,
10 căci ale Mele sunt toate vieţuitoarele pădurii
    şi vitele de pe o mie de dealuri.
11 Eu cunosc toate înaripatele munţilor,
    şi toate făpturile câmpiei sunt ale Mele!
12 Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie,
    căci a Mea este lumea cu tot ce cuprinde ea.
13 Mănânc Eu oare carnea taurilor
    sau beau Eu sângele ţapilor?
14 Adu-I ca jertfă lui Dumnezeu mulţumire
    şi împlineşte-ţi jurămintele faţă de Cel Preaînalt!
15 Cheamă-Mă în ziua necazului;
    Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!“

16 Dumnezeu îi zice însă celui rău:

„Ce tot înşiri tu orânduirile Mele
    şi ai pe buze legământul Meu,
17 când tu urăşti mustrarea
    şi arunci cuvintele Mele înapoia ta?
18 Dacă vezi un hoţ, te uneşti cu el
    şi te însoţeşti cu cei ce comit adulter.
19 Dai drumul gurii la rele,
    limba ta urzeşte înşelăciunea.
20 Vorbeşti împotriva fratelui tău cu care locuieşti
    şi pe fiul mamei tale arunci vina.
21 Aşa ai făcut, iar Eu am tăcut.
    Ţi-ai închipuit că sigur Eu sunt ca tine,
        dar te voi mustra şi îţi voi pune totul în faţă!
22 Luaţi aminte la aceste lucruri, voi care Îl uitaţi pe Dumnezeu,
    ca nu cumva să vă sfâşii şi să nu aibă cine să vă scape!

23 Cine aduce mulţumire ca jertfă, acela Mă proslăveşte
    şi celui ce veghează asupra căii lui îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu“.

IMG_2207

Leave a comment »

Martiriul Sfintelor Perpetua și Felicitas Partea 1

„Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.”

~ Epistola către Evrei 12:1,2

Conform jurnalului scris în închisoare a unei tinere martirizate la Cartagina în anul 202 sau 203 DC avem această minunată istorie a sfintelor Perpetua şi Felicitas.

Un număr de tineri catehumeni au fost arestați, Revocatus și colega sa sclavă, Felicitas, Saturninus și Secundulus, și cu ei Vibia Perpetua, o femeie proaspăt căsătorită de viţă nobilă şi cu o bună educaţie. Mama și tatăl ei erau încă în viață iar unul dintre cei doi frați ai ei a fost un catehumen ca şi ea. Ea avea aproximativ douăzeci și doi de ani și avea un fiu micuţ de sân.

Iată cîteva secvenţe din jurnalul scris în închisoare de însăşi Perpetua:

“În timp ce noi eram încă în stare de arest tatăl meu din dragoste pentru mine a încercat să mă convingă și să mă provoace să-mi schimb decizia mea .

” Tată,” am spus eu, “vedeți această vaza aici, de exemplu, sau găleata sau orice ar fi asta? “

” Da, eu văd”, a spus el.

Şi eu i-am spus: “Ar putea fi numită altceva decât ceea ce este?”

Şi el a spus: “Nu.”

“Ei bine, la fel şi eu nu pot fi numită altceva decât ceea ce sunt, o creştină.”

În acest moment, tatăl meu a fost atât de înfuriat de cuvântul “creștin” încît s-a îndreptat spre mine ca și cum ar fi fost gata să-mi scoată ochii. Dar el s-a oprit şi s-a depărtat, învins împreună cu argumentele sale diabolice.

Timp de câteva zile după aceea i-am dat mulțumire Domnului că am fost separată de  tatăl meu, și am fost mângâiată de absența lui . În timpul acestor câteva zile, am fost botezată, și am fost inspirată de Duhul de a nu cere nimic altceva după apă, decît pur și simplu, perseverența firii . Câteva zile mai târziu am fost depuşi în închisoare; și am fost îngrozită, așa cum niciodată nu am mai fost înainte într-o gaură neagră. Ce timp greu a fost! Cu mulțimea de acolo caldura era sufocantă; apoi a fost extorcarea din partea soldaților; și la toată această coroană, am fost torturată cu grijă pentru copilul meu care era şi el acolo.

Apoi Terție și Pomponius, acei diaconi binecuvântaţi care au încercat să aibă grijă de noi, au mituit soldații pentru a ne permite să meargem la un mai bun loc din închisoare ca să ne reîmprospătăm pentru câteva ore. Toată lumea a plecat apoi în temniţă şi fiecare s-a retras în locul său. Eu am hrănit copilul meu, care era slăbit de foame. În anxietatea mea am vorbit cu mama mea despre copil, am încercat să-l mângâi pe fratele meu, și am dat copilul în grija lor. Eram îndurerată pentru că i-am văzut suferind din milă pentru mine. Acestea au fost încercările pe care am avut să le  îndur pentru mai multe zile. Apoi am primit permisiunea pentru ca copilul meu să stea cu mine în închisoare. Dintr-o dată mi-a revenit sănătatea, m-am uşurat de îngrijorarea şi anxietatea pe care le aveam asupra copilului. Închisoarea mea a devenit brusc un palat, așa că mai degrabă am vrut să fiu acolo, decât oriunde în altă parte.

Apoi, fratele meu mi-a spus : ” Dragă soră, ești foarte privilegiată; cu siguranță ai putea cere o viziune care să-ţi descopere dacă vei fi condamnată sau eliberată. “

Fidel i-am promis că voi cere o viziune, pentru că știam că aș putea vorbi cu Domnul, a cărui binecuvântări mari le-am experimentat. Şi așa i-am spus fratelui: “Eu îţi voi spune mâine…”

Chiar în acea noapte în închisoare, înainte de a fi martirizaţi cu ceilalţi sfinţi, Perpetua are prima  viziune (vedenie) de la Domnul care îi descoperă ce va fi cu ei mai departe.

„Am văzut o scară de o înălțime imensă din bronz , ea parcurgea tot drumul pînă la ceruri , dar era atât de îngustă încât doar cîte o singură persoană putea urca. Pe părțile laterale ale scării erau atașate tot felul de arme de metal: săbii, sulițe, cârlige, pumnale, și cuie; așa că, dacă cineva încerca să urce în mod neglijent sau fără a acorda atenție, el ar fi fost mutilat și carnea lui ar fi fost înfiptă în arme.

La poalele scării era întins un dragon de dimensiuni enorme,  încercînd să atace pe cei care încercau să urce speriindu-i de a face acest lucru. Și Saturus a fost primul care a mers în sus, el care mai târziu s-a predat de bunăvoie. El a fost un ziditor al puterii noastre, deși el nu era de față când am fost arestați. El a ajuns la partea de sus a scării și s-a uitat în jos și mi-a spus: “Perpetua , eu sunt în așteptarea ta. Dar ai grija, nu lăsa dragonul să te muște.”

“El nu ma va afecta, ” i-am spus, “în numele lui Isus Hristos.”

Încet , ca și cum i-ar fi fost frică de mine, dragonul a scos capul de sub scară. Apoi, cu primul meu pas făcut, am călcat pe capul lui şi m-am pornit în sus .

Apoi am văzut o grădină imensă, şi în ea un bărbat cu părul cărunt stătea în haine de păstor; înalt era el, şi mulgea oile. În jurul lui stăteau mai multe mii de oameni îmbrăcați în haine albe. El a ridicat capul, s-a uitat la mine și a spus: “Mă bucur că ai venit, copilul meu.”

El m-a chemat la el și mi-a dat, cum ar fi, o gura de lapte pe care-l mulgea; și l-am luat în mâinile mele făcute căuş și l-am consumat. Și toți cei care stăteau în jur au zis: “Amin! ” La auzul acestui cuvânt mi-am revenit, şi eram încă cu gust de ceva dulce în gura mea. Am spus îndată acest lucru fratelui meu, şi ne-am dat seama că vom avea de suferit, şi că de acum înainte nu ar mai trebui să avem nici o speranță în această viață…”

Mîngîiată de aceste viziuni ea continuă să meargă cu credinţă şi plină de bucurie înaintea fiarelor cu care trebuiau să se lupte pe arena amfiteatrului. Deşi tatăl ei a încercat de cîteva ori să o convingă de a se lepăda de credinţa ei din milă pentru copilul său, Perpetua rămîne tare şi nu se lasă de Domnul, ştiind că are curînd să fie întîmpinată de Regele ei ceresc.

„…Hilarianus, guvernatorul, care a primit puterile judiciare ca succesor al proconsulului Minucius Timinianus, mi-a spus : “Ai milă de capul sur al tatălui tău; ai milă de fiul tău mic. Adu jertfă pentru bunăstarea împăraților.”

“Nu o voi face”, am replicat.

“Ești o creștină?” a întrebat Hilarianus.

Și i-am spus: “Da, sunt.”

Apoi Hilarianus a rostit sentința pentru noi toți: am fost condamnați la fiare, și ne-am întors în închisoare…”

Traducere şi adaptare:  Olga Ieşeanu

Urmeaza continuare in postarea urmatoare

Leave a comment »

Înţelepciunea

“Cine capătă înţelepciune, îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea, găseşte fericirea. – ” Proverbele lui Solomon 19:8

Extrase sunt cîteva referinţe pentru înţelepciune (ştiinţă, pricepere, etc) din Cartea Sfîntă, Biblia. Domnul să ne ajute pe fiecare să strîngem Cuvîntul Lui în inimă şi să Îl aplicăm în viaţa noastră. Dacă facem aşa, cu adevărat ne iubim sufletul!

“Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva, şi cine aleargă neghiobeşte înainte o nimereşte rău. –” Proverbe 19:2

“Înţelepciunea face pe om răbdător şi este o cinste pentru el să uite greşelile. –” Proverbe 19:11

“Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.” Proverbe 11:2

” Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei. –” Proverbe 14:1

” Casa şi averea le moştenim de la părinţi, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. –” Proverbe 19:14

“Prin înţelepciune se înalţă o casă, şi prin pricepere se întăreşte;
prin ştiinţă se umplu cămările ei de toate bunătăţile de preţ şi plăcute.
Un om înţelept este plin de putere, şi cel priceput îşi oţeleşte vlaga.” Proverebe 24:3-5

” Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. –
Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. –” Proverbe 16:21-22

“Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele,
dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere;
dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
dacă o vei căuta ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară,
atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie.
Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui.
Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine.
Înţelepciunea ne fereşte de cei amăgitori.
Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi,
ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate;
de cei ce părăsesc cărările adevărate ca să umble pe drumuri întunecoase;..”
Proverbe 2:1-13

Amin!

Leave a comment »

Hristos a înviat!

Fie ca în această sărbătoare frumoasă de Paşti

Dumnezeu să vă umple inimile de prezenţa lui Isus

care a înviat din morţi şi care stă la dreapta lui Dumnezeu.

Vă doresc  un Paşte Fericit şi Hristos a Înviat!

Leave a comment »

În Iubirea Ta

 Doamne, vin la Tine inima sa-mi înnoieşti,

Doar  din harul Tău, ce-am găsit în Tine.

Doamne-am cunoscut slabiciunile din mine,

Le voi birui prin IUBIREA Ta.

 Cor:   Ţine-mă în IUBIREA Ta,

           Apropie-mă, să stau la dreapta Ta.

           Şi-n timp ce te-aştept

           Ca vulturul eu voi sbura,   

           Şi mă voi înălţa, al Tău Duh m-a purta

           În IUBIREA Ta.

 

Doamne, Faţa Ta vreau să o privesc mereu,

Să cunosc IUBIREA Ta în Min(e).

Mintea s-o înnoieşti, Voia Ta s-o împlinesc,

Trăind orice zi în IUBIREA Ta.

(Hillsong – „The Power of Your Love”; 

Traducere în Limba Română – Dorel Ieşeanu)

<object width=”480″ height=”385″><param value=”http://www.youtube.com/v/Ga6Qtxzd6vk&hl=en_US&fs=1&color1=0x234900&color2=0x4e9e00″></param><param value=”true”></param><param value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/Ga6Qtxzd6vk&hl=en_US&fs=1&color1=0x234900&color2=0x4e9e00” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” width=”480″ height=”385″></embed></object>

Leave a comment »

Leave a comment »

Portretul Femeii din Perspectiva Bibliei

 

Dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată

Proverbe 31:10-31

Timp de mii de ani femeia temătoare de Dumnezeu avea ca exemplu femeia nobilă sau virtuoasă pe cea din Proverbe 31, ca fiind femeia ideală. Maria, mama lui Isus Cristos, probabil avea acest model al femeii virtuoase în mintea ei din frageda copilărie.  Și multe alte femei evreice aveau același model, deoarece acest poem (cartea Proverbilor) era recitit în mod tradițional în casele evreiești în fiecare ajun de Sabat.

De fapt, femeia din Proverbe 31 era soția unui fruntaș al cetății (după versetul 23) și era o figură respectată în dreptul său personal.  

Însă care este situația cu femeia modernă? Ce valoare are acest poem, sau această descriere pentru femeia de azi cu un stil de viață atât de divers și complex? Care este mesajul său pentru femeia măritată sau nemăritată, femeia tânără sau cea în vârstă, femeia care are copii sau cea care n-are, femeia care lucrează la un serviciu sau cea care este gospodină acasă?  Răspunsul este că mesajul acestui poem este mult mai relevant decât îți dai seama la prima vedere – chiar dacă îți pare prea bun ca să fie adevărat.

Dacă examinăm acest ideal al femeii biblice din antichitate, vedem că nu găsim aici stereotipul gospodinei preocupată de vesela murdară și spălatul rufelor, viața ei zilnică fiind dictată de cerințele soțului și a copiilor ei. Dar nici nu vedem femeia extrem de ambițioasă față de cariera sa, și care își lasă familia și copiii în grija lor.  

 Ceea ce vedem aici este o femeie puternică, demnă, cu multe ocupații, grijulie care este un individ în dreptul său propriu. Această femeie are bani să investească, are servitori cu sarcini casnice, și are avere imobilă pe care o administrează. Ea este partenerul soțului ei, și ea este o persoană de încredere pentru a supraveghea proprietatea și bunurile materiale ale familiei.

Însă mai presus de responsabilitățile ei, ea se uită la Dumnezeu. Grija ei cea mai importantă este ca voia lui Dumnezeu să se facă în viața ei. Ea este o femeie după inima lui Dumnezeu. Să examinăm caracteristicile acestei femei remarcabile – un model pentru femeia Creștină de azi.


 

Versetele 10-12   Descriu Caracterul ei ca și Soție:

·         prețioasă    

·         de încredere

·         bună 

 

Versetele 13-19   Descriu Devotamentul ei ca Gospodină

·         Lucrează cu bucurie

·         Face efort adăugător pentru a aduce bunuri în familia sa

·         Disciplinată

·         Întreprinzătoare

·         Administrează cu înțelepciune banii

·         Energică

·         Bună administratoare

·         Harnică/sârguincoasă

 

Versetul 20   Descrie Generozitatea ei ca Vecină

·         Compătimitoare/miloasă

·         Plină de bunătate

 

Versetele 21-24  Descriu Devotamentul ei ca Gospodină

·         Prevăzătoare/chibzuită

·         Elegantă

·         Cu influiență bună

·         Pricepută/muncitoare

 

Versetele 25-26      Descriu Înțelepciunea ei ca Model și Învățătoare

·         Calmă/liniștită/fără îngrijorare

·         Înțeleaptă

 

Versetele 27-28a     Descriu Eficacitatea ei ca Mamă

·         Supraveghează casa ei

·         Fericită în mijlocul copiilor sai

·         Demnă de a fi lăudată

 

Versetele 28b-29     Descriu Importanța ei ca Soție

·         Lăudabilă/demnă de a fi apreciată de soțul ei

·         Cinstită

·         Deosebită/Valoroasă

 

Versetele 30-31   Descriu Excelența ei ca Personalitate

·         Temătoare de Dumnezeu

·         Lăudată/onorată

·         Are o răsplată

                                                                                                                                                                                                         

 

Oare pare această descriere prea ideală sau bună pentru a fi adevărată? Poate că pare. Femeia descrisă aici este o femeie idealizată,  e o compoziție a mai multor femei capabile luate împreună. Desigur, nu toți oamenii au aceleași capacități. Unele femei au capacități muzicale sau artistice, altele pot fi puternice în matematică, altele au abilități în domeniul învățării, altele în business. Unele sunt mai pricepute în a organiza sau administra, pe când altele sunt mai capabile în a crea sau a produce ceva.  Nimeni nu le poate face pe toate sau depăși la toate.

Unele femei se căsătoresc îndată după școală. Altele lucrează câțiva ani după colegiu sau universitate și apoi se căsătoresc. Altele, dimpotrivă, nu se căsătoresc deloc, dintr-un motiv sau altul. Oare poate aceasta să însemne că femeia necăsătorită nu poate fi femeia din Proverbe 31? Nu cred. Deși acest capitol descrie o femeie căsătorită, căsătoria și copiii nu constituie aici o condiție pentru viața unei femeii creștine de succes. Caracteristica esențială a femeii din Proverbe 31 poate fi aplicată oricărei femei fie că este căsătorită sau nu, fie că are copii sau nu are, indiferent de statutul său în societate.

 În încheiere, un lucru important pentru a lua învățătură pentru noi ca și femei, este să folosim darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecăruia individual în poziția care ne aflăm la moment, căutând să cinstim pe Dumnezeu în viața noastră zilnică.  

 

1 Comment »