Femeile Credinţei

Just another WordPress.com weblog

Pace în suflet

“Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gîndurile în Hristos Isus.” ~ Epistola către Filipeni, cap. 4, vers. 7

În ultimii ani trăim schimbări majore în multe domenii ale vieţii umane. Pe plan economic experimentăm frustrări şi neajunsuri, auzim veşti de războaie şi instigări pline de ură între popoare şi culturi diferite, în natură s-au intensificat cutremurele de pămînt, tsunami, şi alte calamităţi devastatoare, iar cel mai dureros şi grav este faptul că societatea umană degradează prin cele mai josnice şi nevrednice comportamente pe care omul le aplică faţă de sine însuşi. Se împlinesc Cuvintele lui Isus:  “Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci” (Matei 24:12). Dar cînd va veni Fiul Omului, va găsi El credinţă pe pămînt?  (Luca 18:8). Trăim vremuri de pe urmă şi nu putem evita ceea ce a spus Isus, dar avem dreptul, responsabilitatea şi puterea ca să ne păzim sufletele şi trupurile noastre de orice necurăţie şi întinăciune.  Nu vom fi în stare niciodată să evităm o calamitate naturală sau chiar un război, dar putem fi în stare să ne menţinem pacea interioară şi încrederea noastră în Dumnezeu.   Iată doar cîteva gînduri şi adevăruri la care meditez în ultimul timp şi care mă ajută să-mi menţin pacea şi liniştea interioară indiferent de ceea ce se întîmplăîn jurul meu:

 • Dumnezeu este suveran. Aici e nevoie de o desfăşurare mai detailată a acestui adevăr. Dar în cîteva cuvinte, eu înţeleg şi recunosc că Dumnezeu Creatorul este în control a tot ceea ce se întîmplă pe pămînt şi în întreg universul. Nimic nu se întîmplă fără ştirea Lui. El e Stăpîn peste tot ce există. Are toată puterea în cer şi pe pămînt. (Psalmi 103: 19, 119:91, Coloseni 1:16, Apocalipsa 21:6, s.a.) 
 • Dumnezeu ne-a dat Duhul Său şi nu ne-a dat un duh de frică. El e Tatăl nostru la care ne rugăm (Romani 8:15)
 • Suferinţele prezente sunt trecătoare şi nu sunt vrednice să fie puse alături d slava viitoare (Romani 8:18) 
 • Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu (Romani 8:28).
 • Dacă Dumnezeu este pentru noi cine va fi împotriva noastră? (Romani 8:31).
 • Dacă Îl am pe Isus, atunci am totul (Romani 8:32)
 • Hristos a murit pentru mine, si prin El Dumnezeu îmi dă dreptatea Sa (Romani 8:34 a).
 • Isus este viu şi stă la dreapta lui Dumnezeu mijlocind pentru mine (Romani 8:34b).
 • Nimeni şi nimic nu mă poate despărţi de dragostea lui Dumnezeu (Romani 8:35-39)
 • În toate aceste necazuri pămînteşti, noi suntem mai mult decît biruitori prin Acela care ne-a iubit! (Romani 8:37) Este bine de memorat Romani 8:15-39
 • Mă ţin de promisiunile lui Dumnezeu care sunt valabile pentru oricine care biruie (Apocalipsa cap. 2 versetele 7, 11, 17, 26-29, cap. 3, vers. 5, 12, 21). Şi mă voi hrăni cu Cuvîntul lui Dumnezeu zilnic, căci este dătător de viaţă.  
 • Rugăciunea şi comunicarea cu Dumnezeu îmi dă pacea care-mi păzeşte inima şi gîndurile în Hristos Isus (Filipeni 4:6-7) 
Advertisements
Leave a comment »

Plângerile…

Pentru cei care trec prin încercări grele, sau care au sufletul îndurerat din pricina ocărilor şi batjocurilor, am un cuvânt de încurajare din Plângerile lui Ieremia. Versetele de mai jos pot fi înţelese până în adânc numai dacă treci măcar câtuşi de puţin prin ceea ce a trecut şi proorocul. Pe mine personal m-au ajutat foarte mult aceste cuvinte ale lui Ieremia, inspirate de la Duhul Sfânt.  În special am atras atenţia la aşa cuvinte cheie ca: “Bunătăţile Domnului”, “îndurările Lui nu sunt la capăt”, “se înnoiesc în fiecare dimineaţă”, “Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El”, şi “este bine să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului”, “este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui”, “căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna”, şi altele.

Am experimentat că dacă aştepţi în tăcere ajutorl Domnului şi nădăjduieşti în El, atunci Dumnezeu îţi ia apărarea, lucrează pentru tine, şi-ţi restabileşte viaţa.

“Eu sunt omul care a văzut suferinţa sub nuiaua urgiei Lui.

El m-a dus, m-a mânat în întuneric, şi nu în lumină.

Numai împotriva mea îşi întinde şi îşi întoarce mâna, toată ziua.

Mi-a prăpădit carnea şi pielea, şi mi-a zdrobit oasele.

A făcut zid împrejurul meu, şi m-a înconjurat cu otravă şi durere.

Mă aşează în întuneric, ca pe cei morţi pentru totdeauna.

M-a înconjurat cu un zid, ca să nu ies; m-a pus în lanţuri grele.

Să tot strig şi să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primeşte rugăciunea.

Mi-a astupat calea cu pietre cioplite, şi mi-a strâmbat cărările.

Mă pândeşte ca un urs şi ca un leu într-un loc ascuns.

Mi-a abătut căile, şi apoi s-a aruncat pe mine, şi m-a pustiit.

Şi-a încordat arcul, şi m-a pus ţintă săgeţii Lui.

În rărunchi mi-a înfipt săgeţile din tolba Lui.

Am ajuns de râsul poporului meu, şi toată ziua sunt pus în cântece de batjocură de ei.

M-a săturat de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.

Mi-a sfărâmat dinţii cu pietre, m-a acoperit cu cenuşă.

Mi-ai luat pacea, şi nu mai cunosc fericirea.

Şi am zis: „S-a dus puterea mea de viaţă, şi nu mai am nici o nădejde în Domnul.”

„Gândeşte-Te la necazul şi suferinţa mea, la pelin şi la otravă!”

Când îşi aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.

Iată ce mai gândesc în inima mea, şi iată ce mă face să mai trag nădejde:

Bunătăţile Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt,

ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!

„Domnul este partea mea de moştenire”, zice sufletul meu; de aceea nădăjduiesc în El.

Domnul este bun cu cine nădăjduieşte în El, cu sufletul care-L caută.

Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.

Este bine pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.

Să stea singur şi să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz;

să-şi umple gura cu ţărână, şi să nu-şi piardă nădejdea;

să dea obrazul celui ce-l loveşte, şi să se sature de ocări.

Căci Domnul nu leapădă pentru totdeauna.

Ci, când mâhneşte pe cineva, Se îndură iarăşi de el, după îndurarea Lui cea mare:

căci El nu necăjeşte cu plăcere, nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor.

Când se calcă în picioarele toţi prinşii de război ai unei ţări,

când se calcă dreptatea omenească în faţa Celui Prea Înalt,

când este nedreptăţit un om în pricina lui, nu vede Domnul?

Cine a spus şi s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului?

Nu iese din gura Celui Prea Înalt răul şi binele?

De ce să se plângă omul cât trăieşte? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui!

Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm, şi să ne întoarcem la Domnul.

Să ne înălţăm şi inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând:

„Am păcătuit, am fost îndărătnici, şi nu ne-ai iertat!”

În mânia Ta, Te-ai ascuns, şi ne-ai urmărit, ai ucis fără milă.

Te-ai învăluit într-un nor, ca să nu străbată la Tine rugăciunea noastră.

Ne-ai făcut de batjocură şi de ocară printre popoare.

Toţi vrăjmaşii noştri deschid gura împotriva noastră.

De groază şi de groapă am avut parte, de prăpăd şi pustiire.

Şuvoaie de apă îmi curg din ochi din pricina prăpădului fiicei poporului meu.

Mi se topeşte ochiul în lacrimi, necurmat şi fără răgaz,

până ce Domnul va privi din cer şi va vedea.

Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetăţii mele.

Cei ce mă urăsc fără temei, m-au gonit ca pe o pasăre.

Voiau să-mi nimicească viaţa într-o groapă, şi au aruncat cu pietre în mine.

Mi-au năvălit apele peste cap şi ziceam: „Sunt pierdut!”

Dar am chemat Numele Tău, Doamne, din fundul gropii.

Tu mi-ai auzit glasul: „Nu-Ţi astupa urechea la suspinele şi strigătele mele.”

În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat, şi ai zis: „Nu te teme!”

Doamne, Tu ai apărat pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viaţa!”

Ieremia 3:1-58


1 Comment »

Hristos a înviat!

Fie ca în această sărbătoare frumoasă de Paşti

Dumnezeu să vă umple inimile de prezenţa lui Isus

care a înviat din morţi şi care stă la dreapta lui Dumnezeu.

Vă doresc  un Paşte Fericit şi Hristos a Înviat!

Leave a comment »

Nevoie urgentă de rugăciune…

Doar cu câteva minute în urmă am citit o ştire şocantă despre atacuri foarte violente asupra unor Creştin din Nigeria. Am tradus această ştire de pe site-ul https://www.be-a-voice.net şi o expun mai jos pe scurt:

În regiunea Plateau State, musulmanii etnici Fulani au atacat trei sate predominante Creştine de fermieri lângă  Jos, ucigând aproape 500 oameni. Reportajele aduc la cunoştinţă că în dimineaţa 7  Martie atacatorii au tăbărât asupra sătenilor  stropind acoperişurile caselor cu benzină dând foc la 75 de case în timp ce strigau “Allah Akbar.” Pe când locuitorii încercau să iasă din casele lor arzânde, ei erau îndată împuşcaţi şi măcelăriţi de către musulmanii în aşteptare. Cei care nu erau în stare să fugă – bolnavii, bătrânii, copiii şi mamele care duceau grija copiilor mici – au fost cei mai vulnerabili.
Statul Plateau din Nigeria este un stat predominant Creştin într-o ţară aproape în egalitate la număr de Creştini şi Musulmani. Minoritatea Musulmană a cerut control asupra unor părţi din regiune, ceea ce a dus la conflicte frecvente, conform Compass Direct News.
Comisarul Informaţiei de Stat Gregory Yenlong a confirmat atacurile care au avut loc în mare parte în satele  Dogo Nahawa, Zot şi Rastat.

Rugăm să vă rugaţi!

Reportaje din Nigeria indică despre unii supravieţuitori, în special tineri, care cer răzbunare faţă de Musulmani.

Rugaţi-vă ca Dumnezeu să intervină şi să stopeze acest ciclu de violenţă.

Rugaţi-vă pentru cei ce şi-au pierdut pe cei dragi ca să fie mângâiaţi prin pacea lui Cristostos iar guvernul Nigerian să înceapă să protejeze pe creştini.

Rugaţi-vă de asemenea pentru Musulmanii din Nigeria, ca să li se deschidă ochii ca ei să se întoarcă de la întuneric la lumină, de sub dominaţia lui Satan la Împărăţia lui Dumnezeu.

Să ne rugăm pentru organizaţia Voice of the Martyrs care ajută şi protejează Creştinii persecutaţi.

Leave a comment »

Inimă zdrobită

1Petru 2:24 „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire: prin rănile Lui aţi fost vindecaţi.”

Deseori noi, femeile, avem de a face cu veselă sau alte lucruri stricate la care posibil că ţinem foarte mult fiindcă ne aminteşte de ceva frumos sau pur şi simplu ne place cum înfrumuseţează casa. Odată cineva mi-a stricat din neatenţie un obiect de ceramică pe care îl foloseam la răspândirea mirosurilor plăcute de uleiuri. Altă dată copilul meu a stricat ceva din vesela de bucătărie. De fiecare dată simţeam că îmi părea rău de ceea ce pierdeam. Şi după ce luam obiectul stricat în mână încercam să văd dacă se poate repara. Dar degeaba, pentru că odată reparat nu e posibil să foloseşti un vas, căci altfel se va strica din nou. Doar dacă vrei să-l ţii de frumuseţe. Deşi în ultimul timp nu ţin la lucrurile materiale cum ţineam odată, totuşi unele din ele au o semnificaţie pentru mine. Am înţeles că odată reparat lucrul nu mai e aşa de original, nu-l poţi fixa pe deplin. Noi ca şi oameni de asemenea trecem prin situaţii care ne lasă înfrânţi, cu o inimă zdrobită. Încercăm să ne vindecăm, tratăm, să mergem la psiholog, prieteni şi aşa mai departe. Poate că vom fi ajutaţi. Totodată, ca şi noi, Dumnezeu ţine foarte mult la creaţia Sa. El are soluţia pentru a ne vindeca inima când este zdrobită. Însă ce repară El, este reparat. De cele mai multe ori noi încercăm singuri fără Dumnezeu să ne vindecăm resentimentele, emoţiile neplăcute şi alte experienţe negative. Oamenii ne pot da o soluţie pentru frângerea noastră emoţională însă nu are acelaşi efect ca ceea ce ne oferă Dumnezeu. Fiindcă atât de mult ţine la noi şi ne iubeşte, El a dat pe Fiul Său Isus Hristos care venit în această lume să ne salveze de păcatele noastre, să ne împace cu Dumnezeu, şi să ne dea viaţa veşnică. De asemenea, prin Isus noi obţinem o pace interioară care ne vindecă rănile sufleteşti. Dumnezeu este trist când noi suferim. Dar El aşteaptă să vii la Isus ca să-I ceri să te vindece şi să-ţi învioreze sufletul.  Domnul “…tămăduieşte pe cei cu inima zdrobită, şi le leagă rănile.” Psalmul 147:3

Leave a comment »

În Iubirea Ta

 Doamne, vin la Tine inima sa-mi înnoieşti,

Doar  din harul Tău, ce-am găsit în Tine.

Doamne-am cunoscut slabiciunile din mine,

Le voi birui prin IUBIREA Ta.

 Cor:   Ţine-mă în IUBIREA Ta,

           Apropie-mă, să stau la dreapta Ta.

           Şi-n timp ce te-aştept

           Ca vulturul eu voi sbura,   

           Şi mă voi înălţa, al Tău Duh m-a purta

           În IUBIREA Ta.

 

Doamne, Faţa Ta vreau să o privesc mereu,

Să cunosc IUBIREA Ta în Min(e).

Mintea s-o înnoieşti, Voia Ta s-o împlinesc,

Trăind orice zi în IUBIREA Ta.

(Hillsong – „The Power of Your Love”; 

Traducere în Limba Română – Dorel Ieşeanu)

<object width=”480″ height=”385″><param value=”http://www.youtube.com/v/Ga6Qtxzd6vk&hl=en_US&fs=1&color1=0x234900&color2=0x4e9e00″></param><param value=”true”></param><param value=”always”></param><embed src=”http://www.youtube.com/v/Ga6Qtxzd6vk&hl=en_US&fs=1&color1=0x234900&color2=0x4e9e00” allowscriptaccess=”always” allowfullscreen=”true” width=”480″ height=”385″></embed></object>

Leave a comment »

Semnele vremurilor de la sfârşitul lumii

„Isus le-a zis: Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: Eu sunt Cristosul! Şi vor înşela pe mulţi… De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţa, ştiţi că vara este aproape. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” Matei 24 versetele 4,5, 32, 33, 35

Ca şi ucenicii lui Isus noi toţi ne întrebăm când va fi sfârşitul, care vor fi semnele după care vom cunoaşte sfârşitul?  Cunoaştem sau auzim de mulţi aşa zişi „învăţători”, „profeţi” sau „prooroci” (o traducere mai veche), care spun că într-un an anumit va veni Isus, Mesia. Sau auzim la ştiri despre oarecare „profeţi” care vor face o schimbare totală în lume aducând prosperitate, buna înţelegere între oameni şi pace totală. Chiar după înălţarea lui Isus în acelaşi secol, sunt înregistrate date despre anumite afirmări false că, Isus a revenit, sau că va fi sfârşitul într-o zi anume a unui an anumit. Şi de atunci încoace dacă nu la fiecare an, atunci cel mult peste 3-5 ani se datează veşti, sau preziceri că cutare sau cutare an va fi ultimul din istoria omenirii, ori alte basme despre „o lume nouă pe pământ”. În special după anul 1900 s-au scris cărţi, s-au dat anunţuri în ziare aproape în fiecare an. Iar în unii ani ca 1997- 2000 au fost cele mai multe înştiinţări false cu privire la ultimile vremuri. S-au făcut mii de preziceri şi de avertizări chiar în anumite zile concrete dar nici una nu s-a împlinit. Dar, adevărul e, că noi nu ştim nici ceasul, nici ziua în care va veni Isus, după cum a spus El. Eu ştiu, că cerul şi pământul se vor trece însă cuvintele lui Isus nu se vor trece. Dacă Isus a spus că nu ştim nici noi, nici îngerii ci numai Tatăl cel ceresc, atunci aşa este! Mulţi oameni se lasă înşelaţi de astfel de învăţături sau profeţii false. Însă, Isus ne-a avertizat: „Se vor ridica mulţi prooroci (profeţi) minciunoşi şi îi vor înşela pe mulţi” (Matei 24:11) Deci, să luăm seama, să nu ne lăsăm înşelaţi de nimeni. Recent am început să studiez mai aprofundat acest subiect citind pasaje Biblice referitoare la ultimele vremuri. De asemea, navigând pe internet, fiind interesată despre acest subiect, am găsit mai multe site-uri, blogg-uri sau înregistrări video despre semnele de la sfârşitul lumii, despre profeţi minciunoşi, şi chiar dacă doriţi, „afaceri” secrete ale politicienilor, oamenilor de vază, oamenilor de afaceri renumiţi, şi alţii.  Am să încerc să public, după posibilităţi, în mod consecutiv mai multe articole referitor la acest subiect. Ceea ce eu am aflat împreună cu soţul meu, Dorel, şi cu alţi creştini, este ceva uimitor, pe de o parte, dar şi de aşteptat. Dacă veţi avea răbdare, veţi afla şi voi, însă permiteţi-mi să culeg, să traduc şi să le expun în mod clar şi pe înţelese. Multe surse sunt din limba Engleză, însă sunt surse de încredere cu informaţie care se merită să o cunoaştem, să o înţelegem pentru vremurile noastre şi să o transmitem şi altora.

Dar mai întâi haideţi să vedem care sunt semnele sfârşitului lumii, conform Bibliei, pentru a şti în ce vreme trăim cu toţii şi a ne cerceta inima noastră, felul nostru de viaţă şi relaţia noastră cu Dumnezeu.

Aşa dar,

1. PROFEŢI ŞI CRISTOŞI MINCIUNOŞI

Matei 24:5 pentru că vor veni mulți care vor zice: “Eu sunt Cristos!” și vor înșela astfel mulți oameni.” Mate 24:11 “Vor apărea mulți profeți falși și-i vor înșela pe oameni.”

În ultimii ani auzim despre mulţi care se autoproclamă Mesia sau Isus, cum ar fi Jim Jones şi David Koresh, Visarion din Rusia, sau cum ar fi Maitreya, care se proclamă Mesia şi chiar mai mare decât Isus. Intraţi pe internet şi puteţi găsi mai multe informaţii despre ei.  Mişcarea New Age şi alte organizaţii non guvernamentale care lucrează pentru Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) sunt în aşteptarea lui antichrist şi chiar îi pregătesc calea de mulţi ani colaborând împreună cu conducerile multor ţări spre o nouă guvernare a lumii (New World Oder).

2. RĂZBOAIE

Mate 24:6 Veți auzi zgomotul bătăliilor din apropiere și știri despre războaie îndepărtate. Să nu vă alarmați, pentru că aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul.”

Datorită mass media şi tehnologiei computerizate avansate auzim din ce  în ce mai mult despre războaie şi veşti de războaie sau conflicte, cum le mai  numesc alţii.

Matei 24:7 „O națiune se va ridica împotriva altei națiuni și o împărăție împotriva alteia, va fi foamete și vor fi cutremure peste tot

În acest secol au fost omorâţi cem mai mare număr de oameni decât în oricare alt secol. Cunoaştem despre războiul cu Al-Qaeda care nu se mai sfârşeşte, sau despre Iran care pregăteşte arma nucleară şi care a devenit foarte periculos nu numai pentru Israel ci şi pentru întreaga omenire.

3. FOAMETE

Matei 24:7 „O națiune se va ridica împotriva altei națiuni și o împărăție împotriva alteia, va fi foamete și vor fi cutremure peste tot

Majoritatea oamenilor din state continentului African suferă şi mor zilnic de foame. Însă subnutriţia nu se limitează doar la Africa, ci este răspândită larg şi în Asia, America Latină. În fiecare an 15 milioane copii de pe planetă mor de foame.  Aproape un billion de oameni de pe planetă (1 din 8 oameni )nu au acces la apa potabilă. „World Health Organization” estimează că 1/3 din populaţie este bine hrănită, 1/3 – duce lipsă de nutriţie corespunzătoare, şi 1/3 – maore de foame.

4. CUTREMURE DE PĂMÂNT

Matei 24:7 „O națiune se va ridica împotriva altei națiuni și o împărăție împotriva alteia, va fi foamete și vor fi cutremure peste tot

Numărul şi intensitatea cutremurilor sunt la un nivel mai înlat decât în orice alt timp din istorie. Pe întreg pământul se înregistrează zilnic evenimente seismice. Puteţi urmări pe următorul site:  http://www.iris.edu/seismon/ Indicate cu cerculeţe galbene şi roşii, evenimentele seismice din ultimele 15 zile ne dau o dovadă puternică referitor la împlinirea celor scrise din Matei 24:7 în zilele noastre.

5. PERSECUŢII

Matei 24:8-9 „dar toate acestea sunt doar începutul durerilor nașterii. Atunci vă vor persecuta, vă vor omorî și toate națiunile vă vor urî din cauza Mea.”

Creştinii sunt sub atacul lumii astăzi. În secolul nostru fosta Uniune Sovietică, China, Korea de Nord, Sudan, Africa, Arabia Saudită, Iran, şi alte state musulmane au persecutat şi mai continuă să persecute creştinii. Cunoaştem că cei din Statele Unite se bucurau de o libertate a cugetului, confesiunii şi presei, însă recent în lista oamenilor periculoşi pentru societate au fost incluşi şi creştinii! E ceva îngrozitor dar inevitabil. În timpul necazului mare aceste persecuţii se vor intensifica şi se vor răspândi pe întreg pământul pentru toţi creştinii.

Aceste 5 semne vor creşte în intensitate şi severitate pe măsură ce se va apropia marele şi ultimul necaz, asemenea durerilor naşterii femeii însărcinate în timp ce se apropie de momentul naşterii propiu zise.

6. EVANGHELIA VA FI PREDICATĂ ÎN TOATĂ LUMEA

Matei 24:16 „Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.”

Această profeţie se înplineşte astăzi prin intermediul televiziunii, radioului, misiuni şi misionari, traducerii Bibliei în majoriatea limbilor şi internetului. Oameni din toată lumea aud mesajul Evangheliei prin misionarii care dispun de mijloace pentru a călători pe tot globul, şi prin intermediul tehnologiei avansate care ne ajută să comunicăm cu oamenii din cealaltă parte a lumii chiar direct din casele sau birourile noastre.

Pentru o înţelegere mai clară citeşte Evanghelia după Matei, capitolele 24, 25, Ioan 5:43, si alte locuri din Sfânta Scriptură cum ar fi Daniel, Ezechiel, Apocalipsa, care se referă la semnele venirii sfârşitului.

Rămâneţi în continuare cu noi ca să aflaţi mai multe din evenimentele zilelor noastre!

2 Comments »

Este mai ferice să dai decât să iai

42-15630814Faptele Apostolilor 20:35 „În toate privinţele v’am dat o pildă, şi v’am arătat că, lucrînd astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuş a zis: ,Este mai ferice să dai decît să primeşti.“

 

Recent am ajuns să-mi dau seama că centrul atenţiei mele era „eu” şi… Dumnezeu. Orice făceam comparam dacă Isus ar face sau nu acel lucru, orice spuneam de asemenea comparam cu ceea ce Isus ar fi spus în locul meu. Şi de fapt e un lucru bun. Dacă eu personal aveam nevoie de ceva Îi ceream lui Dumnezeu, El îmi răspundea la nevoia mea şi eram foarte mulţumită. Dacă sufeaream vreo nedreptate, atunci eu-l meu era foarte deprimat. Dacă eu nedreptăţeam pe cineva, de asemenea sufeream şi încă sufăr. Este un lucru bun la prima vedere, însă am ajuns să înţeleg  că mă concentram prea mult asupra mea. Aceasta nu-mi aducea decât doar mie folos. Eu eram acea – fericită, dar nu pe deplin. Mă bucuram mult atunci când primeam un cadou sau primeam cuvinte de laudă, sau de încurajare. Dar am ajuns să înţeleg recent că este mai ferice să dai decât să iai. Am experimentat acest lucru personal şi cu adevărat e aşa! Atunci când ajungi să te gândeşti la binele aproapelui tău, atunci începi să dai, şi ca rezultat eşti mai fericită.

Este bine şi corect să cerem lui Dumnezeu anumite lucruri care ne privesc doar pe noi personal. Însă nu uita şi de aproapele tău, de prietena, vecina ta, chiar de vrăjmaşul tău. Şi tu poţi cere lui Dumnezeu anumite lucruri de care au nevoie cei din jurul tău – prietenele, cunoscutele tale. Nu te concentra doar la nevoile personale. Observă nevoia altora din jurul tău şi fii sensibilă la ea.  Nu te uita doar la succesele tale. Ia-le în consideraţie şi pe ale colegei tale şi astfel Dumnezeu ajunge să fie glorificat de cei din jurl tău!   

Vezi alte versete biblice: Romani 12:9-11, Romani 15:6-8, Galateni 6:2, Filipeni 2:3-5

 

Moldova-Hungary04-05 169

2006_0413BACMoldova0333

 Olga cu prietenele sale Linda (sus) şi Brenda (poza de jos)

Leave a comment »

Îi mulţumeşti lui Dumnezeu pentru toate lucrurile?

j0438909

1 Tesaloniceni 5:18 „Mulţumiţi lui Dumnezeu  pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, cu privire la voi.”

Se spune despre o familie tânără care s-a mutat cu traiul într-un loc foarte pitoresc în munţi. Totul în jur era atât de frumos – vârfurile munţilor se înălţau măreţ de-asupra orăşelului, mirosul ademenitor al pinilor se răspândea plăcut în timp de vară. Iarna, însă soarele bătea strălucitor întinderea înzăpezită. Şi pentru fiecare anotimp natura avea culorile sale specifice de neuitat. Timp de un an soţul şi soţia nu se săturau să admire şi să exploreze minunata natură. Celor doi căsătoriţi li se părea că niciodată nu vor înceta să se minuneze de întregul peisaj de munte şi de toată împrejurimea. Însă, totuşi, curând totul a devenit atât de obişnuit că nu li se mai trezea în suflet aceeaşi admiraţie încântătoare.

După ce poporul Israel a ieşit din Egipt, curând li s-a terminat rezervele de mâncare. Dar Dumnezeu le-a auzit plângerile şi le-a trimis din cer mană. Aceasta, de la început, le adusese în suflet o mulţumire, dar trecuse foarte puţin timp şi poporul Israel s-a săturat de aceeaşi mâncare în fiecare zi. Ceea ce a devenit obişnuit le-a luat toată plăcerea. Poate că şi tu te-ai obişnuit cu binecuvântările pe care Dumnezeu ţi le dă în fiecare zi – familia, copii, maşina, casa, un loc bun de muncă, computer, natura frumoasă. Nu primi aceste binecuvântări ca şi ceva dator. Însă vei zice că pentru lucrurile bune, pozitive e mai uşor să mulţumeşti, dar cum rămâne cu cele mai greu de mulţumit? Acum nu înşelegem sensul durerii sau greutăţii prin care trecem, însă şi acestea au un scop menit pentru binele nostru, dacă suntem sensibili la ceea ce Dumnezeu vrea să ajungem.

Mulţumeşte, deci, lui Dumnezeu pentru fiecare lucru din viaţa ta. Încearcă să enumeri zilnic binecuvântările care Domnul ţi le-a trimis şi vei vedea că sunt multe şi bucuria din inima ta va fi deplină.     

Leave a comment »

Adă totul înaintea Lui (2)

http://www.youtube.com/watch?v=eIdtTQMVqEw 

Am găsit acest video cu muzică celtică şi care conţine următoarele cuvinte:

Este vre-o inimă plină de tristeţe?

Este vre-o viaţă plină de griji?

Vino la cruce cu toată povara ta

Şi lasă toate îngrijorările aici.

 

Toate temerile tale

Toate îngrijorările tale

Adu-le la tronul de har

şi lasă-le acolo

Nu este vre-o povara 

pe care El nu ar putea să o ducă

Nu-i nici un prieten ca Isus

 Nu-i nici un prieten atât de dornic să te ajute

Nici un prieten atât de rapid să te asculte

 Şi nici un alt loc unde să-ţi laşi povara

Nici un altul care să-ţi asculte ruga

Vino deci acum, nu întârzia

Fii atent la cererea lui

Cu bunătate şi blândeţe

 Să nu te temi de descurajări

Tu vei găsi odihnă la tronul Lui de har

Leave a comment »